Bulgarian

Какво означава съкращението ОСП

Какво означава съкращението ОСП 150 150 Verena GFGF

Каква част от парниковите газове в световен мащаб се отделя от нашата хранителна система? (в %)

Каква част от парниковите газове в световен мащаб се отделя от нашата хранителна система? (в %) 150 150 Verena GFGF

Какъв е средният размер на фермите в ЕС?

Какъв е средният размер на фермите в ЕС? 150 150 Verena GFGF

Голяма част от ОСП се пада на директните плащания за фермерите. Колко бенефициенти получават 80% от плащанията (%)

Голяма част от ОСП се пада на директните плащания за фермерите. Колко бенефициенти получават 80% от плащанията (%) 150 150 Verena GFGF

Колко ферми в ЕС са били принудени да се откажат от своя бизнес през последните 10 години (в %)

Колко ферми в ЕС са били принудени да се откажат от своя бизнес през последните 10 години (в %) 150 150 Verena GFGF

Каква част от птиците в земеделските земи са изчезнали през последните 40 години? (в %)

Каква част от птиците в земеделските земи са изчезнали през последните 40 години? (в %) 150 150 Verena GFGF

Каква част от бюджета на ЕС се инвестира в селскостопанската политика (в %)

Каква част от бюджета на ЕС се инвестира в селскостопанската политика (в %) 150 150 Verena GFGF