Викторина

въпросиКакво означава съкращението ОСП

Обединена селскостопанска политика

Отговорна селскостопанска политика

Обща селскостопанска политика

въпросиКаква част от парниковите газове в световен мащаб се отделя от нашата хранителна система? (в %)

37% от парниковите газове в световен мащаб се отделят от нашата хранителна система

28% от парниковите газове в световен мащаб се отделят от нашата хранителна система

12% от парниковите газове в световен мащаб се отделят от нашата хранителна система

въпросиКакъв е средният размер на фермите в ЕС?

Около 81 ха на ферма

Около 16.1 ха на ферма

Около 150 ха на ферма

въпросиГоляма част от ОСП се пада на директните плащания за фермерите. Колко бенефициенти получават 80% от плащанията (%)

80% от директните плащания отиват при 75% от фермите

80% от директните плащания отиват при 20% от фермите

80% от директните плащания отиват при 40% от фермите

въпросиКолко ферми в ЕС са били принудени да се откажат от своя бизнес през последните 10 години (в %)

През последните 10 години над 30% от фермите са фалирали

През последните 10 години около 20% от фермите са фалирали

През последните 10 години около 10% от фермите са фалирали

въпросиКаква част от птиците в земеделските земи са изчезнали през последните 40 години? (в %)

Европа е загубила над 15% от птиците в земеделските земи

Европа е загубила над 65% от птиците в земеделските земи

Европа е загубила над 50% от птиците в земеделските земи

въпросиКаква част от бюджета на ЕС се инвестира в селскостопанската политика (в %)

21% от целия бюджет на ЕС

51% от целия бюджет на ЕС

38% от целия бюджет на ЕС

You scored:

Thanks for playing!

Want to find out more about agricultural policies in the European Union? Check out the Agricultural Atlas.