Το κουιζ ΚΑΠ

Τι σημαίνει η συντομογραφία ΚΑΠ;

Καίρια Αγροτική Πολιτική

Κατάλληλη Αγροτική Πολιτική

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι η αγροτική πολιτική της ΕΕ. Υλοποιεί ένα σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων και άλλων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης. Έχει επικριθεί για την έλλειψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών.

Πόσο είναι το ποσοστό του προϋπολογισμού της Ε.Ε. που επενδύεται στη γεωργική πολιτική; (%)

51% του προϋπολογισμού της Ε.Ε

21% του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

38% του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Κάθε χρόνο, 58 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το 38% του προϋπολογισμού της Ε.Ε., δαπανούνται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ποιο είναι το μέσο μέγεθος μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ε.Ε. ;

Περίπου 810 στρέμματα / αγρόκτημα;

Περίπου 1.500 στρέμματα / αγρόκτημα;

Περίπου 161 στρέματα / αγρόκτημα;

Οι εκμεταλλεύσεις έχουν μέσο μέγεθος 161 στρέμματα ανα γεωργική εκμετάλλευση. Τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων ποικίλλουν και μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (30 στρέμματα στη Ρουμανία έως 1.330 στρέμματα στην Τσεχική Δημοκρατία)

Μεγάλο μερίδιο της ΚΑΠ καταβάλλεται ως άμεσες πληρωμές στους αγρότες. Πόσοι από τους παραλήπτες λαμβάνουν το 80% των πλημών; (σε %)

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 75% των εκμεταλλεύσεων.

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 20% των εκμεταλλεύσεων.

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 40% των εκμεταλλεύσεων.

Οι άμεσες πληρωμές ενισχύουν την ανισότητα μεταξύ των αγροτών, με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει σε βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης κλίμακας. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 80% αυτών των πληρωμών διανέμεται σε μόλις το 20% των εκμεταλλεύσεων.

Πόσες εκμεταλλεύσεις έπρεπε να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητές τους τα τελευταία 10 χρόνια την ΕΕ (σε %);

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 10% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 20% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 30% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Σε μόλις 10 χρόνια, ολόκληρη η Ερωπαϊκή Ένωση έχασε το ένα τρίτο των εκμεταλλεύσεών της. Συνήθως τα μικρά αγροκτήματα έπρεπεν να σταματήσουν την παραγωγή ενώ τα μεγάλα συνέχιζαν κανονικά.

Ποια είναι η έκταση γης που καλύπτεται από τη γεωργία στην ΕΕ; (σε %)

Περίπου το 61% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Περίπου το 28% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Η γεωργική γη καλύπτει 1 δις και 750 εκατομμύρια στρέμματα ή 1.750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ΕΕ. Αυτή είναι περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Πόσα πτηνά καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν εξαφανιστε’ι τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη; (σε %)

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 65% των πτηνών της.

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 15% των πτηνών της.

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 50% των πτηνών της.

Τα τεέυταία 40 χρόνια, η Ευρώπη έχει χάσει πάνω απο το 50% του πληθυσμού των πτηνών που ζουν σε καλλιεργήσιμη γη.

Ποιο μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκαλεί το σύστημα τροφίμων μας παγκοσμίως;

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 28% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 12% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 37% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Τα συστήματα τροφίμων είναι υπεύθυνα για το 37% των εκπομπών GHG παγκοσμίως. Οι μεγάλοι ρυπαίνοντες είναι: εντατική κτηνοτροφία, μετατροπή γης, καταστροφή τυρφώνων, λιπάσματα.

Το σκορ σου είναι:

Eυχαριστούμε που έπαιξες

Μπορείς να κοιτάξεις τον γεωργικό άτλαντα (αγγλικά).