Το κουιζ ΚΑΠ

QuestionΤι σημαίνει η συντομογραφία ΚΑΠ;

Καίρια Αγροτική Πολιτική

Κατάλληλη Αγροτική Πολιτική

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι η αγροτική πολιτική της ΕΕ. Υλοποιεί ένα σύστημα γεωργικών επιδοτήσεων και άλλων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης. Έχει επικριθεί για την έλλειψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών.

QuestionΠόσο είναι το ποσοστό του προϋπολογισμού της Ε.Ε. που επενδύεται στη γεωργική πολιτική; (%)

38% του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

21% του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

51% του προϋπολογισμού της Ε.Ε

Κάθε χρόνο, 58 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το 38% του προϋπολογισμού της Ε.Ε., δαπανούνται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

QuestionΠοιο είναι το μέσο μέγεθος μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ε.Ε. ;

Περίπου 1.500 στρέμματα / αγρόκτημα;

Περίπου 161 στρέματα / αγρόκτημα;

Περίπου 810 στρέμματα / αγρόκτημα;

Οι εκμεταλλεύσεις έχουν μέσο μέγεθος 161 στρέμματα ανα γεωργική εκμετάλλευση. Τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων ποικίλλουν και μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (30 στρέμματα στη Ρουμανία έως 1.330 στρέμματα στην Τσεχική Δημοκρατία)

QuestionΜεγάλο μερίδιο της ΚΑΠ καταβάλλεται ως άμεσες πληρωμές στους αγρότες. Πόσοι από τους παραλήπτες λαμβάνουν το 80% των πλημών; (σε %)

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 40% των εκμεταλλεύσεων.

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 75% των εκμεταλλεύσεων.

Το 80% των άμεσων πληρωμών πηγαίνει στο 20% των εκμεταλλεύσεων.

Οι άμεσες πληρωμές ενισχύουν την ανισότητα μεταξύ των αγροτών, με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει σε βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης κλίμακας. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 80% αυτών των πληρωμών διανέμεται σε μόλις το 20% των εκμεταλλεύσεων.

QuestionΠόσες εκμεταλλεύσεις έπρεπε να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητές τους τα τελευταία 10 χρόνια την ΕΕ (σε %);

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 30% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 10% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από το 20% των εκμεταλλεύσεων έπρεπε να κλείσουν.

Σε μόλις 10 χρόνια, ολόκληρη η Ερωπαϊκή Ένωση έχασε το ένα τρίτο των εκμεταλλεύσεών της. Συνήθως τα μικρά αγροκτήματα έπρεπεν να σταματήσουν την παραγωγή ενώ τα μεγάλα συνέχιζαν κανονικά.

QuestionΠοια είναι η έκταση γης που καλύπτεται από τη γεωργία στην ΕΕ; (σε %)

Περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Περίπου το 28% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Περίπου το 61% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

Η γεωργική γη καλύπτει 1 δις και 750 εκατομμύρια στρέμματα ή 1.750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ΕΕ. Αυτή είναι περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ.

QuestionΠόσα πτηνά καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν εξαφανιστε’ι τα τελευταία 40 χρόνια στην Ευρώπη; (σε %)

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 15% των πτηνών της.

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 65% των πτηνών της.

Η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από το 50% των πτηνών της.

Τα τεέυταία 40 χρόνια, η Ευρώπη έχει χάσει πάνω απο το 50% του πληθυσμού των πτηνών που ζουν σε καλλιεργήσιμη γη.

QuestionΠοιο μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκαλεί το σύστημα τροφίμων μας παγκοσμίως;

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 28% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 37% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Το σύστημα τροφίμων μας συνεισφέρει το 12% των εκπομπών GHG παγκοσμίως.

Τα συστήματα τροφίμων είναι υπεύθυνα για το 37% των εκπομπών GHG παγκοσμίως. Οι μεγάλοι ρυπαίνοντες είναι: εντατική κτηνοτροφία, μετατροπή γης, καταστροφή τυρφώνων, λιπάσματα.

You scored:

Thanks for playing!

Want to find out more about agricultural policies in the European Union? Check out the Agricultural Atlas.

Google Translate